Om oss &
Hur vi arbetar, organisationen och vår historia.

Nöjda kunder

För oss på Zmide är det viktigaste att uppfylla kundernas krav och önskemål. Om kunderna är nöjda är vi nöjda. För att uppnå detta har vi satt upp riktlinjer som alltid ska följas: Utföra kvalitetsarbeten till rimliga kostnader. Planera arbetsplatserna väl, med god ordning och god arbetsmiljö. Att utföra det vi åtagit oss i tid. Minimera besiktningsanmärkningar. Och utveckla ett positivt tänkande, öppen och trevlig attityd hos våra yrkesskickliga medarbetare.

Miljö- och kvalitetsarbete

Zmide AB i Krylbo AB har infört ett miljöledningssystem som är anpassat för verksamheten. Grunden för miljöledningssystemet är miljöledningsstandarden ISO 14001. Företaget ska sträva efter att alltid söka lösningar för att minska miljöpåverkan.


Organisationen

Ekonomiansvarig

Yvonne Monfeldt

VD

Roger Ek

Arbetsledare

Johan Dickfors


Zmide i Krylbo AB - Historia

Oscar Andersson Smidesfirma

Dåvarande Asplunds Bygg AB köper Oscar Andersson Smidesfirma

Asplunds Smide

Asplunds Smide flyttar till nybyggda lokaler på Lastgatan i Krylbo

Zmide i Krylbo AB

Per Ola Zetterberg köper Asplunds Smide och därmed bildades Zmide i Krylbo AB

Ek´s Plåt & Vent-Service AB + Zmide

Per Ola Zetterberg går i pension och företaget köps av Roger EK och blir då ett dotterbolag till Ek´s Plåt & Vent-Service AB. Zmide har sin verksamhet i samma lokaler som Ek´s Plåt & Vent-Service AB och de två företagen kompletterar varandra på ett bra sätt. Man kan då säga att cirkeln är sluten och de företag som avknoppades från Asplunds Bygg nu har en gemensam ägare i Roger Ek.