Byggnadsvård - Kammarlås

Egen tillverkning av lås och låsbeslag efter gamla modeller.
Dessa lås finns till salu hos Gysinge Byggnadsvård.

Kammarlås 1700-tal

Gediget kammarlås av typ 1700-tal och tidigt 1800-tal. Högsta kvalitet. Finns i både höger- och vänsterutförande. Försett med nattregel, d v s kan låsas från insidan i ett rum, utan att nyckeln behöver tas ur. Obehandlat järn.

Kammarlås 1900-tal

Gediget kammarlås, typiskt för tiden vid 1800-talets mitt till början av 1900-talet. Välgjort arbete med fina detaljer i mässing. Försett med låsvred för att kunna låsas även från insidan. Finns i både vänster- och högermodell. Vändbart. Gjuten nyckel medföljer. Obehandlat järn.