Zmide AB

Grovplåtslageri – Industrimontage – Svetsning

Våra uppdragsgivare återfinns inom tillverknings- och byggnadsindustrin. Men även kommunala bolag, privata fastighetsbolag och privatpersoner anlitar Zmide i Krylbo AB.

Företaget har gott renommé på marknaden, speciellt i Södra Dalarna och i Mälardalen. Pålitligt hantverk, yrkeskunskap, erfaren personal och inte minst säkra leveranser har gett resultat.

Vi har mycket bra lokaler för vår verksamhet med 3.5 tons travers inne i verkstaden. Utomhus har vi en lyftkapacitet på 8 ton. Vi utför de flesta förekommande svetsarbeten i material som svartplåt, rostfritt, aluminium och titan.

Vi utför även industrimontage och tekniska lösningar inom montage, service och underhåll till industri och offentlig sektor. Som kunder kan nämnas t.ex. Outokumpu, Hedins Sågverk, Grytnäs Gräv, Avesta Kommun och byggbolag i södra Dalarna.

Vi har även egen tillverkning av lås och låsbeslag efter gamla modeller. Se exempel på dessa under byggnadsvård.

Bildgalleri – Referenser